DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2019/2020 – STUDIA MAGISTERSKIE

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Ul. Z. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc – poniższe dokumenty:

WSSMiA – POLITOLOGIA II ST.
  • Odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich (tylko w przypadku rekrutacji na studia magisterskie)
  • Wypełniony formularz o przyjęcie na studia
  • 1 x fotografia – wydruk oraz zdjęcie nagrane na płycie CD w formacie .JPG
  • Umowa 2x uczelnia – student
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 zł oraz opłata za legitymacje studencką 22 zł

WSNP – PEDAGOGIKA II ST.

  • Odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich (tylko w przypadku rekrutacji na studia magisterskie)
  • Wypełniony formularz o przyjęcie na studia
  • 1 x fotografia – wydruk oraz zdjęcie nagrane na płycie CD w formacie .JPG
  • Umowa 2x uczelnia – student
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 zł oraz opłata za legitymacje studencką 22 zł

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

kliknij poniższe zakładki