DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2020/2021 – STUDIA MAGISTERSKIE

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Ul. Z. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc – poniższe dokumenty:

WSSMiA 
 • Politologia I i II st. – dokumenty rekrutacyjne:
  1. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
  2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia);
  3. Kserokopię dowodu osobistego;
  4. Wypełniony kwestionariusz osobowy i umowa z uczelnią o warunkach studiowania (do ściągnięcia ze strony);
  5. Dowody wniesienia stosownych opłat (opłata rekrutacyjna, za elektroniczną legitymację studencką (22 zł)
  6. 4 (cztery) fotografie, oraz zdjęcie na płycie CD\

Pobierz dokumenty rekrutacyjne: