DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2018/2019 – STUDIA MAGISTERSKIE

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Ul. Z. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc – poniższe dokumenty:

WSSMiA – POLITOLOGIA II ST.
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • Odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich (tylko w przypadku rekrutacji na studia magisterskie)
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • 4 (cztery) fotografie
 • Umowa 2x uczelnia – student

WSNP – PEDAGOGIKA II ST.

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z
  kserokopią dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • oryginał/odpis suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po
  01.01.2005) wraz z kserokopią suplementu do dyplomu
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa
  dojrzałości
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi
  przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 2,35 zł) i adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 100 zł

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

 

 • WSNP – Pedagogika II st.

kliknij poniższe zakładki