OPŁATY – STUDIA MAGISTERSKIE

WSSMiA:

Czy chcesz obniżyć koszty kształcenia…

Teraz jest to możliwe!!!

Rekrutując się do naszych uczelni, masz szansę po zarekomendowaniu następnego kandydata, być zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej ( 85 zł) – warunek, nie może to być absolwent Politologii i Pedagogiki naszych uczelni.
Czekamy na Was!!!

Zapraszamy!!!

Na odpłatność z tytułu pobierania nauki składają się trzy elementy:

Opłata rekrutacyjna – 85 zł (jest bezzwrotną, jednorazowa opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu, ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia).

Sprawdź promocje!

 Czesne – jest opłatą za pobieranie nauki w ramach określonego programu studiów. Czesne za rok akademicki można wpłacać:

 • jednorazowo (pełna kwota obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 5% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie do 15 października br. akademickiego,
 • semestralnie, tj. dwa razy w roku połowę podstawowej kwoty obowiązującej za dany system studiów (pełna kwota semestralna obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 5% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie wpłat semestralnych (za I semestr do 01 października br. akademickiego, za II semestr do 15 lutego br. akademickiego),
 • w systemie ratalnym: do 15 każdego  miesiąca (pięć rat w semestrze)

UWAGA!!!

Kierunki: Pedagogika i Politologia I stopnia (licencjackie) opłata za dostęp do platformy językowej przez I,II,III,IV semestr,  wynosi jednorazowo za każdy semestr-  35zł (opłata ta jest obowiązkowa w trakcie semestru)

POLITOLOGIA –  STUDIA MAGISTERSKIE

1890 zł za I i II semestr., 1990 zł za pozostałe semestry                              

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Edukacja publiczna
 • Politologia: Amerykanistyka
 • Polityka zdrowotna w Polsce i UE
 • Zarządzanie farmacją
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w administracji
 • Biznes i przywództwo
 • Ekonomia menedżerska

nr konta bankowego
…………………………………………………………….

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imię, nazwisko,kierunek, rok studiów, czesne