OPŁATY – STUDIA MAGISTERSKIE

WSSMiA i WSNP:

Czy chcesz obniżyć koszty kształcenia…

Teraz jest to możliwe!!!

Rekrutując się do naszych uczelni, masz szansę po zarekomendowaniu następnego kandydata, być zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej ( 100 zł) – warunek, nie może to być absolwent Politologii i Pedagogiki naszych uczelni.
Czekamy na Was!!!

Uroczyste spotkanie inauguracyjne Nowego Roku Akademickiego już 20 października 2018 ( Hotel Skansen)

Zapraszamy!!!

Na odpłatność z tytułu pobierania nauki składają się trzy elementy:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł (jest bezzwrotną, jednorazowa opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu, ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia).

 

Sprawdź promocje!

 Czesne – jest opłatą za pobieranie nauki w ramach określonego programu studiów. Czesne za rok akademicki można wpłacać:

  • jednorazowo (pełna kwota obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 5% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie do 15 października br. akademickiego,
  • semestralnie, tj. dwa razy w roku połowę podstawowej kwoty obowiązującej za dany system studiów (pełna kwota semestralna obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 5% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie wpłat semestralnych (za I semestr do 01 października br. akademickiego, za II semestr do 15 lutego br. akademickiego),
  • w systemie ratalnym: do 15 każdego  miesiąca (pięć rat w semestrze)

 

UWAGA!!!

Kierunki: Pedagogika i Politologia I stopnia (licencjackie) opłata za dostęp do platformy językowej przez I,II,III,IV semestr,  wynosi jednorazowo za każdy semestr-  35zł (opłata ta jest obowiązkowa w trakcie semestru)

 

PEDAGOGIKA  –  STUDIA MAGISTERSKIE

Specjalności KOSZT STUDIÓW
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Resocjalizacja z socjoterapią
Opieka i wsparcie dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Doradztwo zawodowe i personalnePsychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

 

 

 

1700 zł za I i II semestr, 1850 zł za pozostałe semestry

POLITOLOGIA –  STUDIA MAGISTERSKIE

Specjalności KOSZT STUDIÓW
Administracja rządowa i samorządowa
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
Edukacja publiczna
Politologia: Amerykanistyka
Polityka zdrowotna w Polsce i UE 1690 zł za I i II semestr, 1815 zł za pozostałe semestry
Zarządzanie farmacją
Zarządzanie finansami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji
Ekonomia menedżerska
Biznes i przywództwo

 

nr konta bankowego
…………………………………………………………….

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imię, nazwisko,kierunek, rok studiów, czesne, rek.,wpis.,itp.

MOŻLIWA WPŁATA GOTÓWKOWA W KASIE PRZY UL. Z. NAŁKOWSKIEJ 10 W SIERPCU

UWAGA!!! OBOWIĄZUJE JEDNORAZOWA OPŁATA ZA ARCHIWIZACJĘ ( PO WYZNACZENIU TERMINU EGZAMINU DYPLOMOWEGO)