OPŁATY – STUDIA LICENCJACKIE

WSSMiA i WSNP:

Czy chcesz obniżyć koszty kształcenia…

Teraz jest to możliwe!!!

Rekrutując się do naszych uczelni, masz szansę po zarekomendowaniu następnego kandydata, być zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej ( 85 zł) – warunek, nie może to być absolwent Politologii i Pedagogiki naszych uczelni.
Czekamy na Was!!!

Zapraszamy!!!

Na odpłatność z tytułu pobierania nauki składają się trzy elementy:

Opłata rekrutacyjna – 85 zł (jest bezzwrotną, jednorazowa opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu, ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia).

Sprawdź promocje!

 Czesne – jest opłatą za pobieranie nauki w ramach określonego programu studiów. Czesne za rok akademicki można wpłacać:

 • jednorazowo (pełna kwota obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 5% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie do 15 października br. akademickiego,
 • semestralnie, tj. dwa razy w roku połowę podstawowej kwoty obowiązującej za dany system studiów (pełna kwota semestralna obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 5% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie wpłat semestralnych (za I semestr do 01 października br. akademickiego, za II semestr do 15 lutego br. akademickiego),
 • w systemie ratalnym: do 15 każdego  miesiąca (pięć rat w semestrze)

PEDAGOGIKA  –  STUDIA LICENCJACKIE

1680 zł za I i II semestr, 1890 zł za pozostałe semestry

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno – sądowa

POLITOLOGIA –  STUDIA LICENCJACKIE

1680 zł za I i II semestr., 1790 zł za III, IV semestr,    1890 zł V, VI semestr                            

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Amerykanistyka
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Biznes i przywództwo
 • Ekonomia menedżerska

nr konta bankowego
…………………………………………………………….

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imię, nazwisko,kierunek, rok studiów, czesne