OPŁATY – STUDIA LICENCJACKIE

WSSMiA i WSNP:

Czy chcesz obniżyć koszty kształcenia…

Teraz jest to możliwe!!!

Rekrutując się do naszych uczelni, masz szansę po zarekomendowaniu następnego kandydata, być zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej ( 100 zł) – warunek, nie może to być absolwent Politologii i Pedagogiki naszych uczelni.
Czekamy na Was!!!

Uroczyste spotkanie inauguracyjne Nowego Roku Akademickiego już 20 października 2018 ( Hotel Skansen)

Zapraszamy!!!

Na odpłatność z tytułu pobierania nauki składają się trzy elementy:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł (jest bezzwrotną, jednorazowa opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu, ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia).

 

Sprawdź promocje!

 Czesne – jest opłatą za pobieranie nauki w ramach określonego programu studiów. Czesne za rok akademicki można wpłacać:

  • jednorazowo (pełna kwota obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 5% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie do 15 października br. akademickiego,
  • semestralnie, tj. dwa razy w roku połowę podstawowej kwoty obowiązującej za dany system studiów (pełna kwota semestralna obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 5% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie wpłat semestralnych (za I semestr do 01 października br. akademickiego, za II semestr do 15 lutego br. akademickiego),
  • w systemie ratalnym: do 15 każdego  miesiąca (pięć rat w semestrze)

 

UWAGA!!!

Kierunki: Pedagogika i Politologia I stopnia (licencjackie) opłata za dostęp do platformy językowej przez I,II,III,IV semestr,  wynosi jednorazowo za każdy semestr-  35zł (opłata ta jest obowiązkowa w trakcie semestru)

 

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA  –  STUDIA LICENCJACKIE

Specjalności KOSZT STUDIÓW
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
Resocjalizacja z socjoterapiąEdukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Zarządzanie personelem i psychologia pracy

 

 

1500 zł za I i II semestr, 1600 za pozostałe semestry

POLITOLOGIA –  STUDIA LICENCJACKIE

Specjalności KOSZT STUDIÓW
Administracja rządowa i samorządowa
Amerykanistyka
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Doradztwo personalne i zarządzanie personelem 1590 zł za I i II semestr, 1695 zł za pozostałe semestry
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Biznes i przywództwo
Ekonomia menedżerska

nr konta bankowego
…………………………………………………………….

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imię, nazwisko,kierunek, rok studiów, czesne, rek.,wpis.,itp.

MOŻLIWA WPŁATA GOTÓWKOWA W KASIE PRZY UL. Z. NAŁKOWSKIEJ 10 W SIERPCU

UWAGA!!! OBOWIĄZUJE JEDNORAZOWA OPŁATA ZA ARCHIWIZACJĘ ( PO WYZNACZENIU TERMINU EGZAMINU DYPLOMOWEGO)