Politologia – Amerykanistyka (WSSMIA) lic.

Od początku istnienia Uczelni specjalność amerykanistyczna cieszy się niesłabnącą popularnością. Program koncentruje się na roli Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych, uwzględnia ich dominującą pozycję w światowej gospodarce i kulturze. Obejmuje zagadnienia z historii USA (od. XVIII w. do czasów współczesnych), „ideologii Americana”, systemu politycznego i systemu władzy lokalnej, polityki zagranicznej przed i po II wojnie światowej. Atrakcyjność tej specjalności podnoszą planowane staże w Stanach Zjednoczonych i program wymiany studentów organizowany we współpracy ze Związkiem Klubów Polskich w USA.