– Politologia II st. – Ekonomia menedżerska (WSSMIA)

Wiedza i umiejętności

 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • kierowanie całością bądź wybranymi obszarami organizacji różnych typów
 • planowanie, realizowanie i rozliczanie przedsięwzięcia gospodarcze
 • poprawianie efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
 • tworzenie strategii rozwojowej przedsiębiorstw
 • analizowanie rynku i budowanie partnerskich relacji z klientami.

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy m.in. jako:

 • przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą
 • menedżer/kierownik różnych szczebli organizacyjnych
 • pracownik w działach planowania strategicznego i rozwoju
 • specjalista ds. realizacji i nadzoru przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie studiów

 • październik 2017

Zakończenie studiów

 • czerwiec/lipiec 2019

Czas trwania studiów

 • 4 semestry

Cena studiów

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa)

 • 100 zł

Forma studiów

 • studia niestacjonarne – wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learningiem) 
 • platforma e-learningowa 
 • rozliczenie semestralne postępów nauczania

Wsparcie dla osób zapisujących się w Pukcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Sierpcu

Zapisując się w Sierpcu na studia magisterskie masz gwarancję profesjonalnego wsparcia przez cały czas trwania studiów.
Zapewniamy dodatkowo:

 • organizację wyjazdów autokarowych na egzaminy (niski koszt autokaru),
 • opiekę naszego konsultanta podczas wyjazdów na egzaminy
 • pomoc i pośrednictwo w załatwianiu spraw studentów w naszym Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym.

Zasady egzaminowania i nauki

 1. Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ.
 2. Studenci otrzymują dostęp do MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.
 3. Studenci mogą otrzymać pomoc w czasie KONSULTACJI poprzez e-mail, i inne formy komunikacji. Mają także możliwość odbycia konsultacji w sposób tradycyjny w Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Sierpcu.
 4. Studenci przystępują do EGZAMINÓW. Egzaminy pisemne odbywają się w WARSZAWIE.
 5. Na zakończenie studiów, studenci przystępują do obrony pracy magisterskiej, pisanej pod kierunkiem promotora.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY – POLITOLOGIA II STOPNIA

Prawo europejskie

Komunikowanie polityczne

Metodologia badań politologicznych

Psychologia polityki

Teoria polityki

Seminarium magisterskie

Społeczeństwo informacyjne

Służba cywilna

Mocarstwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych