Studia podyplomowe

Studia podyplomowe i kursy, to odrębna działalność dydaktyczna dwóch warszawskich uczelni: Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych prowadzona przez Centrum Studiów Podyplomowych (CSP).

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także poszerzyć ją o najnowsze osiągnięcia nauki i umiejętności praktyczne. Studia podyplomowe i kursy, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w nowych, cenionych na rynku pracy zawodach. Szkolenia pracowników są dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez CSP zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy oraz teoretycy, właściwe programy i metody nauczania. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

W ramach swojej działalności organizacyjnej Centrum Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim, czy z Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Polską Federacją Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomościami. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez CSP kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

KONTAKT

ul. Nałkowskiej 10
09-200 Sierpc

TEL. 24 2755830, KOM. 503010002

 REKRUTACJA

czynne:

pon. – pt.: 8.00 – 16.00

Oferta na rok akademicki 2016/2017

Dla absolwentów WSKPiSM i Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki ustala się następujące zniżki w płatności czesnego za studia:

  1. 50% czesnego za przygotowanie pedagogiczne,
  2. 20% czesnego za każdy pozostały kierunek studiów podyplomowych.
  3. Studenci nie będący absolwentami WSKPiSM lub WSSMiA studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.
  4. Zniżki wymienione w §4, pkt. 1 i 2 oraz w §5 pkt. 1 nie mogą być łączone.

Kierunki pedagogiczne

Nazwa kierunku

Ilość semestrów Czesne za semestr
1. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) 3 1000 zł
2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 800 zł
3. Biologia w szkole 3 1000 zł
4. Doradztwo zawodowe 3 1000 zł
5. Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy 3 1000 zł
6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 800 zł
7. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 1000 zł
8. Andragogika 3 1000 zł
9. Geografia w szkole 3 1000 zł
1o. Logopedia  4 1000 zł
11. Historia w szkole  3 1000 zł
12. Informatyka z programowaniem w szkole 3 1000 zł
13. Język polski  3 1000 zł
14. Matematyka w szkole  3 1000 zł
15. Pedagogika lecznicza  3 1000 zł
16. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 3 1000 zł
17. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1000 zł
18. Coaching w edukacji 2 1750 zł
19. Pedagogika sztuki – plastyka 3 1000 zł
20. Przedsiębiorczość 3 1000 zł
21. Przygotowanie pedagogiczne 3 800 zł
22. Przyroda w szkole  3 1000 zł
23. Pedagogika specjalna – Rewalidacja 3 1100 zł
24. Surdopedagogika 3 1000 zł
25. Gerontologia i opieka nas osobami starszymi 3 1000 zł
26. Terapia pedagogiczna 3 1000 zł
27. Terapia zajęciowa z arteterapią 3 1000 zł
28. Wczesne nauczanie języka obcego 3 1000 zł
29. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1000 zł
30. Wiedza o społeczeństwie  3 1000 zł
31. Wychowanie do życia w rodzinie  3 1000 zł
32. Zarządzanie oświatą

33. Kształcenie informatyczne w edukacji

34. Logistyka

35. Tyflopedagogika

2

3

2

3

1200 zł

1000 zł

1200 zł

1000 zł

Kierunki administracyjne

Nazwa kierunku

Ilość semestrów Czesne za semestr
36. Administracja publiczna 2 1200 zł
37. E-administracja 2 1200 zł
38. Kontrola zarządcza 2 1200 zł
39. Samorząd terytorialny

40. Coaching Mentoring

41. HR Business Partner

42. Trener w organizacji

2

2

2

2

1200 zł

2100 zł

2100 zł

2000 zł

Kierunki pozostałe

Nazwa kierunku

Ilość semestrów Czesne za semestr
37. Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej 2 1200 zł
38. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200 zł
41. Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200 zł
40. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200 zł
     

Informacja uzupełniająca dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego (1)

 

 


Leave a Reply